Dzisiaj jest: 8 Luty 2023        Imieniny: Piotr, Jan, Hieronim
ARMIA KRAJOWA NAJWIĘKSZA PODZIEMNA ARMIA II WOJNY ŚWIATOWEJ

ARMIA KRAJOWA NAJWIĘKSZA PODZIEMNA ARMIA II WOJNY ŚWIATOWEJ

Państwo Polskie, odrodzone po stu dwudziestu trzech latach niewoli jako II Rzeczpospolita, nie przestało istnieć po agresji niemieckiej i sowieckiej we wrześniu 1939 roku. Bezprawny czwarty rozbiór ziem Rzeczpospolitej Polskiej…

Readmore..

PROBLEM RASY NA UKRAINIE MUSI BYĆ ROZWIĄZANY POPRZEZ OCZYSZCZENIE UKRAINY ZE ZBĘDNYCH WIELOETNICZNYCH ELEMENTÓW

PROBLEM RASY NA UKRAINIE MUSI BYĆ ROZWIĄZANY POPRZEZ OCZYSZCZENIE UKRAINY ZE ZBĘDNYCH WIELOETNICZNYCH ELEMENTÓW

26 grudnia 2022 r. (w uroczystość Świętej Rodziny dla chrześcijańskiego narodu polskiego) ukraiński parlament przyjął projekt ustawy eugenicznej o dzieciach wyhodowanych poza organizmem człowieka. Żeleński wraz z rządem przygotowuje się…

Readmore..

Rocznice Powstania Styczniowego w II RP

Rocznice Powstania Styczniowego w II RP

II Rzeczpospolita otoczyła weteranów powstania styczniowego, można powiedzieć, fantastyczną opieką. Sześć domów opieki: prócz Warszawy i Krakowa – Lwów, Wilno, Włocławek. Emerytury wojskowe i honorowe stopnie oficerskie, surduty mundurowe z…

Readmore..

Mają prawo korzystania z pomocy całego narodu polskiego

Mają prawo korzystania z pomocy całego narodu polskiego

/ Artur Grottger, „Pochód na Sybir”Foto: Wikimedia Commons/domena publiczna. Powstanie zabajkalskie. Ostatni zryw powstańców styczniowych P. Henryk Olszewski z Warszawy, bawiąc w r. 1914 w Słonimiu w gubernji grodzieńskiej u…

Readmore..

Ukraińskie kłamstwa i obietnice

Ukraińskie kłamstwa i obietnice

Stepan Łenkawśkyj jest autorem „Dekalogu nacjonalisty ukraińskiego” opublikowanego w 1929 roku. Jego znajomość była obowiązkowa dla członków OUN i UPA, jego przykazaniami kierowali się wszyscy nacjonaliści ukraińscy i można wnioskować,…

Readmore..

Zmiany w ordynacji wyborczej?

Zmiany w ordynacji wyborczej?

Kilka lat temu pojawił się pomysł aby Polacy mieszkający za granicą mieli własne okręgi wyborcze i wybierali w nich „swoich” posłów. Pomysł niemądry bo niby jak wyglądałyby te okręgi, ilu…

Readmore..

Kalendarz ludobójstwa: LUTY /1943-1944-1945

Kalendarz ludobójstwa: LUTY /1943-1944-1945

Na przełomie stycznia i lutego - 1943 roku: W kol. Adamówka gmina Berezne pow. Kostopol Ukraińcy wymordowali 6-osobową rodzinę polską: małżeństwo Chmielewskich, ich córkę z mężem i 2 dzieci. -…

Readmore..

Bitwa pod Ochmatowem 29 stycznia – 1 lutego 1655

Bitwa pod Ochmatowem 29 stycznia – 1 lutego 1655

Bitwa pod Ochmatowem została stoczona jeszcze przed wtargnięciem wroga w głąb Korony, a pobity i zmuszony do ucieczki nieprzyjaciel nie zdołał zrabować ziem ruskich. Zazwyczaj armia koronna ścigała Tatarów dopiero,…

Readmore..

Lutowy numer KSI (02/2023) wydany

Lutowy numer KSI (02/2023) wydany

W lutowej gazecie m.in. Dziadek był porąbany na części…Ks. Marian Podolski to rodowity Wołynianin. Urodził się 16 września 1940 w Klesowie (pow. Sarny). Gdy nastąpiło apogeum ukraińskich zbrodni ...strona 6Sto…

Readmore..

WYKLĘCI XIX wieku

WYKLĘCI XIX wieku

/ „Scena z powstania styczniowego” – mal. Zygmunt Ajdukiewicz Przez las przemykała uzbrojona grupka, w cywilnych ubraniach, pod wyraźnym dowództwem żołnierza skrywającego mundur pod burką kaukaską. Dwójka z belgijskimi sztucerami…

Readmore..

Wołyńskie historie. Ludwik Tchórz.

Wołyńskie historie. Ludwik Tchórz.

W Stefanówce żył m.in. Ludwik Tchórz, syn Franciszka i Rozalii (z domu Kicka) oraz Eugeniusz Tchórz, syn Ludwika Tchórza (urodzonego 2 lutego 1901 roku) i Józefy Tchórz (urodzonej 10 maja…

Readmore..

Szlakiem krzyży wołyńskich - OŻGOWO KOLONIA

Szlakiem krzyży wołyńskich - OŻGOWO KOLONIA

Przed samą wojną w Ożgowym, poświęcono plac pod budowę kościoła, kolonia szybko się rozwijała. Liczono również na ogromne złoża bazaltu, zalegające tuż pod powierzchnią ziemi, na wzór Janowej Doliny. Polska…

Readmore..

 • Bogusław Szarwiło
 • Kategoria: Barwy Kresów
 • Odsłony: 437

Bohater narodowy Peru urodził się na Wołyniu

Foto:Ernest MAlinowski. Autor nieznany

Ernest  Malinowski urodził się 1818 r. w Sewerynach na Wołyniu, w majętnej i szanowanej rodzinie szlacheckiej. Przy chrzcie zapisano mu jeszcze kilka innych imion:    Adam Stanisław Hipolit Nepomucen, używał jednak imienia Ernest. Był synem Jakuba Malinowskiego, oficera armii Księstwa Warszawskiego, i Anny Świejkowskiej, córki podolskiego wojewody Leonarda Marcina Świejkowskiego. Warto wspomnieć, że miał troje rodzeństwa. Ojciec, Jakub, był działaczem patriotycznym, brał udział w kampanii Napoleona przeciw Rosji. Dzięki temu dosłużył się stopnia oficerskiego, a także został  wybrany marszałkiem szlachty powiatu Nowogród Wielki. W domu Malinowskich żyła tęsknota za niepodległą  Polską. Ernest razem z bratem Rudolfem skończyli Liceum Krzemienieckie, nazywane w tym czasie Atenami Wołyńskimi. Kładziono tam nacisk, między innymi, na naukę czterech języków: polskiego, rosyjskiego, łacińskiego i francuskiego.

Czytaj więcej

 • Andrzej Łukawski
 • Kategoria: Barwy Kresów
 • Odsłony: 332

Co wyróżnia Święta Bożego Narodzenia? - Znaczenie niektórych obyczajów i symboli.

Będąc małym dzieckiem, podobnie jak moi rówieśnicy nie mogliśmy doczekać się świąt a zwłaszcza świąt Bożego Narodzenia. Zimy w latach 50/60. ub. stulecia były prawdziwymi zimami z kopnym śniegiem  i dużymi mrozami. Skrzypiący pod butami śnieg wprowadzał w zimowy nastrój i atmosferę świąt. Ferie zaczynały się przed Wigilią i trwały do Trzech króli co uprawniało rodziców do stawiania przed nami pewnych zadań związanych z przygotowaniem świąt. Deski podłogowe w kuchni (nie było wówczas terakot) musiały być wyszorowane, co któreś tam święta czekało nas wiórkowanie parkietu w pokojach i najlepsze, „pranie” chodników i dywanów.  Odbywało się tak, że wynosiliśmy je na śnieg i trzepaliśmy wbijając z nich kurz w śnieg. 

Czytaj więcej

 • Aleksander Szumański
 • Kategoria: Barwy Kresów
 • Odsłony: 341

WE LWOWIE MUZY ŚPIEWAŁY ZAWSZE. II FESTIWAL PIOSENKI LWOWSKIEJ I BAŁAKU LWOWSKIEGO - Ocalić od zapomnienia

16 lipca 1968 roku upłynęło dokładnie 35 lat od czasu, gdy na antenie ogólnopolskiej w przedwojennej Polsce odezwała się po raz pierwszy „Wesoła Lwowska Fala” pod kierownictwem Wiktora Budzyńskiego, autora tekstów, aranżera i pomysłodawcy audycji. „Ta to jest wprost nie do wiary” - tak śpiewała na falach lwowskiego radia Włada Majewska do tekstu i muzyki Mariana Hemara. Zatem 16 lipca 2008 roku mija 75 lat od wyemitowania pierwszej audycji.

„Lwowska Fala” narodziła się „z niczego”, gdy Wiktor Budzyński wpadł na „szatański” pomysł zrobienia raz na miesiąc „Lwowskiej Fali”, kasując równocześnie cały niedzielny program warszawski, nie biorąc niczego ani z Warszawy, ani z żadnej innej stacji.

Czytaj więcej

 • Bogusław Szarwiło
 • Kategoria: Barwy Kresów
 • Odsłony: 799

Urodził się w Żmerynce na Podolu

Jan Brzechwa, a tak na prawdę Jan Wiktor Lesman, urodził się 15 sierpnia 1898 w kresowym mieście Żmerynce na Podolu. To miasto z głębokimi kresowymi tradycjami. W drugiej połowie XIX wieku wraz z początkiem budowy linii kolejowej Kijów-Bałta powstał tu węzeł kolejowy Żmerynka, który szybko zdobył status jednego z najważniejszych w południowo-zachodniej części imperium rosyjskiego. Przez Żmerynkę przebiegała linia kolejowa do Wołoczysk na granicy z Austro-Węgrami i do Mohylewa Podolskiego na granicy z Rumunią. W 1891 roku w Żmerynce powstały liczne zakłady obsługujące pociągi i lokomotywy. W jednym z takich przedsiębiorstw pracował, jako inżynier kolejowy, ojciec Jana Brzechwy – Aleksander Lesman. Matka, Michalina z Lewickich, była nauczycielką francuskiego. Dziad­kiem Po­ety był zna­ny księ­garz i wy­daw­ca ży­dow­ski Ber­nard Le­sman, wcze­śniej na­ucza­ją­cy w war­szaw­skiej Szko­le Ra­bi­nów. Sy­no­wie Ber­nar­da po­rzu­ci­li jed­nak wia­rę moj­że­szo­wą – Jó­zef ochrzcił syna – Bolesława Leśmiana w Ko­ście­le ka­to­lic­kim, zaś Alek­san­der przy­jął wy­zna­nie ewan­ge­lic­kie. Brze­chwa nie czuł się nigdy Żydem. 22 stycz­nia 1905 roku., zwol­niono ojca z pracy, jako ak­tyw­ne­go uczest­ni­ka wy­da­rzeń styczniowych.

Czytaj więcej

 • Bożena Ratter
 • Kategoria: Barwy Kresów
 • Odsłony: 822

A na wspomnienie owych czasów przyjęli gródeccy mieszczanie nowe miano dla swojego grodu - Gródek Jagielloński.

/ Various views of Gorodok Image courtesy of Tomasz Wisniewski

W 2022 roku przypada 650. rocznica Gródka Jagiellońskiego.  W 1909 roku MACIERZ POLSKA - Fundacja utworzona przez J. I. Kraszewskiego w r. 1882 celem „szerzenia oświaty ludowej w tych warstwach społeczeństwa, w których jej potrzeba okaże się najpilniejszą” , wydała spisane przez Franciszka Jaworskiego wspomnienia z przeszłości Gródka Jagiellońskiego w rocznicę grunwaldzką „Władysław Jagiełło jako opiekun miasteczka”. (Lwów 1909. Skład główny w Krakowie w księgami G. Gebethnera i Sp.)

Czytaj więcej