Oświęcim Wielkanocne jajko.

Szanowni Państwo!
W NIEDZIELĘ PRZEWODNIĄ tj 28 kwietnia 2019 roku o godz. 16.00 w Hotelu „Kamieniec” ul. Zajazdowa 2 w Oświęcimiu spotkajmy się w gronie Kresowian i sympatyków Kresów Wschodnich na tradycyjnym „Jajeczku”.
Zapraszam wszystkich stałych uczestników naszych spotkań. Mile będą widziani członkowie rodzin i znajomi.
Na spotkaniu będzie okazja do dyskusji o naszych działaniach w najbliższym okresie czasu.

Ogłaszamy też konkurs na najładniejszą pisankę wykonaną we własnym zakresie.
Koszt udziału w spotkaniu - 25 zł.
Aby prawidłowo przygotować stoły na nasze spotkanie /i potrawy/ - proszę o przekazanie informacji o swoim udziale w spotkaniu na zwrotny adres e-mail lub tel 338422551 lub 609808529 do dnia 24.04.2019 r.
Z kresowym pozdrowieniem, w oczekiwaniu na potwierdzenie udziału.

Włodzimierz Paluch - prezes Klubu „Samborzan” Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich w Oświęcimiu