Logo

Skandal podczas uroczystości odsłonięcia pomnika Ofiar Wołynia w Lublinie

Skandal podczas uroczystości odsłonięcia pomnika Ofiar Wołynia w Lublinie.

Poseł na Sejm RP Jakub Kulesza mówił o poezji Tarasa Szewczenki, która może być nowym spojrzeniem na stosunki Polski i Ukrainy. Kresowianie w kole poselskim Kukiz 15 maja oparcie w dążeniu do prawdy o Ludobójstwie Polaków.

Uważam że można poprzez posłów Kukiz 15 wpłynąć na Radę Miasta Lublin aby został odmrożony wniosek mieszkańców Lublina o zmianę „Skweru Tarasa Szewczenki” na skwer „Sprawiedliwych Ukraińców”.

Zwracam się z prośbą do Kresowian o wysyłanie na adres Posłów Kukiz 15 oraz do Pana Posła Jakuba Kuleszy listów, które będą poparciem aby z przestrzeni publicznej Lublina została jak najszybciej usunięta postać Tarasa Szewczenki, która tyle zła w świadomości Ukraińców zrobiła i dalej robi jego poezja.

Treść pisma:

 

Zdzisław Koguciuk                                                           Lublin dnia 19.07.2018 r

        

 

Jakub Kulesza
Poseł na Sejm RP

Biuro Poselskie

ul. 3 Maja 18 lok. 4A
20-078 Lublin

W nawiązaniu do wystąpienia Pana Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podczas uroczystości odsłonięcia i poświęcenia Pomnika Ludobójstwa Polaków na Wołyniu i Kresach Południowo-Wschodnich w Lublinie w dniu 11 lipca 2018 wyjaśniam co następuje:

Nawiązał Pan Poseł RP do znajomości swojego brata z dziewczyną pochodzenia ukraińskiego która jest jego narzeczoną. Wspomniał Pan również, że dziewczyna uwrażliwiła brata na poezję Tarasa Szewczenki, i czytając są nią zachwyceni. I w takim kontekście należy spojrzeć na piękną poezję budującą wspólne relacje Polski i Ukrainy.

Panie Pośle jest Pan młodym człowiekiem a pomimo to dostąpił Pan zaszczytu reprezentowania Narodu Polskiego i od Pana głosu w Sejmie zależy jakie prawo będzie obowiązywać w naszej Ojczyźnie. Jeżeli jednak wypowiada się Pan publicznie i to na uroczystości odsłonięcia pomnika „Ofiar Wołynia” w tak newralgicznym temacie powinien Pan dokładnie znać temat i ważyć wypowiedziane słowa.

Kresowianie na uroczystości odsłonięcia pomnika „Ofiar Wołynia” byli zbulwersowani Pana wypowiedzią o Tarasie Szewczence. Jako przewodniczący tej uroczystości nie chciałem zakłócać tej wypowiedzi i nie robić skandalu poprzez przerwanie wywodu który Pan czynił. Moja decyzja podyktowana była faktem, że Kresowianie w kole poselskim Kukiz 15 mają oparcie i zrozumienie w dążeniu do prawdy o ludobójstwie Polaków dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich i dlatego nie przerwałem Pana wypowiedzi.

Taras Szewczenko w swojej twórczości podsyca bardzo silnie element antypolski, ukazuje niezbicie pogardę do Polaków szczególnie w poemacie ‘Hajdamacy” ale również w wierszach „Chłodny Jar” i „Szwaczka”.

Taras Szeczenko używa w swojej twórczości antypolskiej retoryki, nadaje kult oprawcom i zbrodniarzom i wzywa do zbrodni w w/w utworach.

Powinien Pan wiedzieć, że wypowiadając się o Tarasie Szewczence, że nie są w/w utworach stworzone poglądy abstrakcyjne lecz są to utwory oparte na faktach autentycznych.

Taras Szewczenko opisuje wystąpienia ruskiego chłopstwa pańszczyźnianego, hajdamaków i kozaków przeciwko ludności polskiej i żydowskiej w 1768 r. Było to wystąpienie na terenie Rzeczypospolitej Obojga Narodów pomiędzy rzekami: Dnieprem, Siniuchą, Bohem i Rosją. Przewódcami wystąpienia byli Maksym Żeleźniak i Iwan Gonta a liczbę ofiar pogromu szacuje się od 100 do 200 tysięcy zamordowanych gdzie apogeum była zbrodnia w Humaniu (ukr. YMaHt) w obwodzie czerkaskim. Zamek w Humaniu został zdobyty w wyniku zdrady setnika kozackiej milicji dworskiej w dniu 20.06.1768 r. W zamku schroniła się m.in. cywilna ludność w tym kobiety i dzieci. Ludzi tych wyciągano z piwnic, domów, rowów gdzie się ukryli i rozpoczęła się rzeź, zabijano i męczono, obcinano ręce i uszy, dzieci nabijano na piki. Historycy szacują ze tego dnia łączna liczba zabitych wyniosła ok. 20 tysięcy ofiar. Ruch hajdamacki heroizował ukraiński wieszcz narodowy Taras Szewczenko właśnie w wierszach „Chłodny Jar”, „Szwaczka” i poemacie „Hajdamacy”. Ogromne jest podobieństwo bestialstwa i mordowania ludzi w rzezi humańskiej i rzezi wołyńskiej której dopuścili się banderowcy ponieważ wychowali się na poezji Trasa Szewczenki, który wychwalał Hajdamackie zbrodnie.

Dzisiaj Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na uroczystości odsłonięcia pomnika „Ofiar Wołynia” mówi o przepięknej poezji Tarasa Szewczenki, którą zachwyca się jego brat i narzeczona pochodzenia ukraińskiego i to jest skandal jakiego dopuścił się Pan na tych uroczystościach.

Nadmieniam, że w dniu 09.03.2016 r w 202 rocznicę urodzin Tarasa Szewczenki wpłynął Wniosek do Przewodniczącego Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany nazwy „Skweru Tarasa Szewczenki” położonego w granicach administracyjnych Miasta Lublin na „ Skwer Sprawiedliwych Ukraińców”. Ten wniosek podpisało 1770 mieszkańców Lublina i tych którzy tutaj uczą się lub pracują w Lublinie. Rada Miasta Lublin podczas sesji w dniu 19 maja 2016 r rozpatrywała projekt uchwały w powyższej sprawie. Na w/w sesji został przegłosowany wniosek aby projekt uchwały skierować do rozpatrzenia przez komisje: „Samorządności i Porządku Publicznego” oraz „Kultury i Ochrony Zabytków” i tak sprawa została zamrożona do dnia dzisiejszego.

Zwracam się z prośbą aby podjął Pan Poseł starania o powtórne skierowanie w/w wniosku na Sesję Rady Miasta Lublin celem zmiany nazwy „Skweru Tarasa Szewczenki” na „ Skwer Sprawiedliwych Ukraińców”.

Odsłonięcia pomnika „Ofiar Wołynia” dokonało czterech żywych świadków zbrodni wołyńskiej którzy żyją i mogli tego dokonać dzięki Sprawiedliwym Ukraińcom, którzy ich ostrzegli, ukrywali, i żywili. Sprawiedliwym Ukraińcom należy się skwer w Lublinie aby oddać hołd tym odważnym ludziom, którzy w obronie swoich sąsiadów narodowości polskiej poświęcali swoje rodziny a niekiedy nawet oddali życie.

Nadmieniam, że w załącznikach przesyłam dokumenty w przedmiotowej sprawie o zmianę nazwy „Skweru Tarasa Szewczenki” na „Skwer Sprawiedliwych Ukraińców”.

1.     Wniosek w sprawie zmiany nazwy skweru położonego w granicach administracyjnych Miasta Lublin, t.j. w sprawie zmiany nazwy „Skweru Tarasa Szewczenki” na „Skwer Sprawiedliwych Ukraińców”

2.     Pismo nr. BRM-II.0006.1.5.2016 Przewodniczącego Rady Miasta Lublin o porządku obrad oraz podjęcia uchwał w sprawach podczas Sesji Rady Miasta Lublin w dniu 19 maja 2016 r

3.     Pismo nr. BRM-II.0006.1.5.2016 Przewodniczącego Rady Miasta Lublin przekazująca projekt uchwały do dwóch komisji rady Miasta Lublin: Samorządności i Porządku Publicznego oraz Kultury i Ochrony Zabytków.

Z poważaniem

Zdzisław Koguciuk

Do wiadomości:

Środowiska Kresowe

Adres Biura Poselskiego Jakuba Kuleszy ul. 3 Maja 18 lok. 4B 20-078 Lublin e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel.+48 536 163 626 Zwracam się z prośbą o zapoznanie z powyższym Kresowian oraz publikacje na możliwych stronach internetowych, jak również w prasie. Z poważaniem Zdzisław Koguciuk

 

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.