Logo

17 września 1939 r. - Agresja ZSRR na Polskę

Agresja ZSRR na Polskę była zbrojną napaścią dokonaną 17 września 1939 przez ZSRR bez określonego w prawie międzynarodowym wypowiedzenia wojny. Od 1 września 1939r., Polska już była w stanie wojny z niemiecką III Rzeszą, stanowiącą element działań wojennych kampanii wrześniowej, pierwszej kampanii II wojny światowej. W historiografii radzieckiej miała określenie „wyzwoleńczy pochód Armii Czerwonej” (освободительный поход РККА), a w obecnej, rosyjskiej, „polski pochód Armii Czerwonej” (польский поход Красной армии) lub „radzieckiej inwazji na Polskę” (советское вторжение в Польшу).
W taki oto sposób został zrealizowany pakt Ribbentrop–Mołotow, który miał być umowa międzynarodową z 23 sierpnia 1939 roku, będący formalnie paktem o nieagresji pomiędzy III Rzeszą i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich w wyniku którego Polska znalazła się w kleszczach od zachodu i wschodu.

Wielu komentatorów łączy agresję sowiecką z początkiem zagłady polskich kresów które zostały "uśmiercone" 1 grudnia 1943 r., w Teheranie a ostatecznie pogrzebane 4 lutego 1945r. w Jałcie podczas spotkanie przywódców koalicji antyhitlerowskiej (tzw. wielkiej trójki): przywódcy ZSRR Józefa Stalina, premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla oraz prezydenta USA Franklina Delano Roosevelta. Konferencja Teherańska którą ostatecznie "przypieczętowano" w Poczdamie miała decydujące znaczenie dla powojennego kształtu Europy.

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.