Logo

Konsulat RP w Łucku wstrzymuje rejestrację na rozmowę w celu przyznania Karty Polaka

Konsulat Generalny RP w Łucku informuje, że od 23 listopada do odwołania zostaje wstrzymana rejestracja na rozmowę w celu przyznania Karty Polaka (pierwsza karta).
Zgłoszenia, które wpłyną od 23 listopada do odwołania nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu terminu wizyty w Konsulacie.

Rejestracja w celu przedłużenia ważności Karty Polaka, zmiany Karty z powodu zmiany danych osobowych oraz wydania duplikatów odbywa się według obowiązujących zasad dostępnych na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/ukraina/karta-polaka-zlozenie-wniosku

Konsulat RP w Łucku zmniejsza też do odwołania liczbę przyjmowanych wniosków wizowych.

Konsulat Generalny RP w Łucku informuje, że z uwagi na sytuację epidemiologiczną do odwołania zmniejszona została liczba przyjmowanych wniosków wizowych.
Począwszy od 12 listopada br. do odwołania wnioski wizowe bezpośrednio w urzędzie będzie można złożyć w dni robocze w godzinach 9.00–11.00, pod warunkiem wcześniejszej rejestracji w systemie e-konsulat. Paszporty będą wydawane także w godzinach 9.00–11.00.

W przypadkach o charakterze humanitarnym lub dotyczących bliskich krewnych obywateli UE i RP Konsulat prosi o uprzedni kontakt telefoniczny z urzędem celem umówienia wizyty: +380 (3322) 280-640, +380 (3322) 280-654.

Działalność urzędu w pozostałych dziedzinach pozostaje bez zmian przy zachowaniu środków ostrożności związanych z epidemią.

By: Agencja Reklamowa BARTEXPO