Logo

Polacy na Białorusi odnawiają groby polskich żołnierzy na 100-lecie Bitwy Warszawskiej

Rok 2020 jest rokiem 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej, największego zwycięstwa polskiego oręża w XX stuleciu, które przesądziło o tym, że została powstrzymana inwazja hord bolszewickich na cywilizację europejską, a agresor został odrzucony za linię Curzona. Jubileusz jednej z najważniejszych bitew w minionym stuleciu jest dla mieszkających na Białorusi Polaków oraz akredytowanych w kraju dyplomatów polskich świetną okazją, aby zamanifestować swoje przywiązanie do chwalebnej historii polskiej wojskowości i zadbać o groby żołnierzy, których krwią i męstwem te karty historii zostały zapisane.

Pierwsze tygodnie lata upływają w terenowych oddziałach Związku Polaków na Białorusi pod znakiem porządkowania nekropolii wojennych i grobów żołnierskich z 1920 roku oraz pochówków żołnierzy, walczących o Polskę w okresie II wojny światowej. (...)Wiele cmentarzy dzięki przychylnej postawie miejscowych władz zostało już odnowionych ze środków polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Cmentarze w Dokszycach i Głębokiem są tego najlepszym przykładem. (...)

Akcję sprzątania jednego z największych i najlepiej zadbanych cmentarzy wojennych z okresu 1918-1920 przeprowadzili działacze Oddziału ZPB w Wołkowysku. (...) Cmentarzem Wojennym Żołnierzy Polskich 1920 roku w Brześciu opiekuje się Oddział Miejski ZPB w mieście nad Bugiem. W roku Jubileuszu Bitwy Warszawskiej Polacy Brześcia szczególną opieką otaczają tę nekropolię, która jest miejscem czczonym nie tylko przez Polaków, lecz także przez Białorusinów, których przodkowie walczyli w 1920 roku z bolszewikami pod dowództwem generała Stanisława Bułak-Bałachowicza. (...) Porządkowaniem terenu cmentarza żołnierzy 78. Pułku Strzelców Słuckich leżącego w lesie pod miejscowością Brzozówka koło Baranowicz, zajął się Oddział ZPB w Juszkiewiczach.( ...) Oddział ZPB w Juszkiewiczach uporządkował teren wokół zbiorowej mogiły powstańców styczniowych na zaniedbanym cmentarzu we wsi Horodyszcze. (...)  Miejscem pamięci polskich ofiar obozu zagłady w Kołdyczewie opiekują się obecnie oddziały ZPB w Juszkiewiczach i Baranowiczach. (...)

Miejscem pamięci otoczonym szczególną opieką działaczy Oddziału ZPB w Nowogródku jest pomnik masowego mordu na miejscowych Polakach, którego dokonali hitlerowcy latem 1942 roku. (...) Groby żołnierzy Armii Krajowej na cmentarzu parafialnym w Żyrmunach zostały poddane gruntownej renowacji dzięki staraniom drużyny harcerskiej, działającej przy Oddziale ZPB w Lidzie. W czynie społecznym harcerzom pomagają doświadczeni działacze ZPB z Lidy, którzy niedawno uporządkowali inne nekropolie wojenne, m.in. Cmentarz Lotników w Lidzie oraz zbiorową mogiłę żołnierzy Wojska Polskiego z 1920 roku w Feliksowie.
 Informacja za: https://niezalezna.pl/335505-polacy-na-bialorusi-odnawiaja-groby-polskich-zolnierzy-na-100-lecie-bitwy-warszawskiej?fbclid=IwAR11RKh6gOr20HfeWso0SxGY_toJhv7Dkleol2tiwUHlUsQWk0-e6eA

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.