Logo

Odszedł na wieczną wartę por. Józef Chorążyczewski ps. „ Krater”

Józef Chorążyczewski ps.  Krater urodził się 17.02.1920 r. w niewielkiej wsi Perespa położonej w gminie Antonówka w powiecie sarneńskim. Przed wybuchem wojny pracował na roli, w tym kierunku do 1939 r. kształcił się w Dorotyckiej Szkole Rolniczej.
Po wymordowaniu w dniu 9 lutego 1943 r. polskiej kolonii Parośla w Perespie utworzono samoobronę, na czele której stanął Franciszek Chorążyczewski. Jednym z członków samoobrony został Józef, który wkrótce został uzbrojony przez sarneńską konspirację w karabin.
Brał czynny udział w ochronie polskiej ludności. W trakcie jednej z akcji samoobrony idącej z pomocą zaatakowanej przez UPA kolonii Stachówka został ranny.
W lipcu 1943 r. wraz z pozostałymi członkami perespiańskiej samoobrony wstąpił do tworzonego pod dowództwem por. cc. Władysława Kochańskiego ps. Bomba, Wujek oddziału partyzanckiego AK. Jako szeregowych żołnierz przeszedł cały szlak bojowy oddziału, brał udział w walkach pod Folwarkiem-Osty, Małyńskiem, Klesowem, Moczulanką, Rudnia Lwą i Horodźcem. Przez cały okres służby w oddziale był przydzielony do III plutonu dowodzonego przez sierż. Antoniego Gradowicza ps. Grabek wchodzącego w skład II kompanii dowodzonej przez ppor. Feliksa Szczepaniaka ps. Słucki.

Dalsze losy Józefa Chorążyczewskiego były związane z 27 Wołyńską Dywizją Armii Krajowej. W styczniu 1944 r. oddział Władysława Kochańskiego wszedł w skład I samodzielnego batalionu 45 pp dywizji, dowodzonego przez por. cc. Franciszka Pukackiego ps. Gzyms.
W jego szeregach Krater przeszedł cały szlak bojowy, aż do rozbrojenia dywizji przez oddziały sowieckie w lipcu 1944 r. Brał udział m. in. w bojach pod Oździutyczami, Hołobami, Turopinem, Pustynką i Jagodzinem. 20 maja podczas przeprawy przez Bug został ranny. Po rozbrojeniu dywizji Józef ukrył się we wsi Pożóg koło Puław, gdzie wkrótce aresztowali go Sowieci. Po wojnie związał się ze Świebodzinem, gdzie aktywnie działał m. in. w organizacjach kombatanckich. Odszedł na wieczną wartę równo miesiąc po setnych urodzinach (17.03.2020 r.).

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.