Logo

ZMARŁ NASZ PRZYJACIEL.....

Przed chwilą otrzymałem bardzo bolesną informację. Zmarł mój przyjaciel Mietek Samborski. Wieczne odpoczywanie racz Ci dać Panie....

MSZA ŚW.  POGRZEBOWA

odprawiona zostanie w Kaplicy Cmentarnej w Leżajsku dnia   30 listopada 2019 r. o godz. 14:00,

po której Drogi nam Zmarły zostanie pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Leżajsku.

Czym się zajmował na emeryturze Mieczysław- poniżej. W druku jest jego recenzja ostatniej książki Zychowicza.

Mieczysław Samborski, Absolwent Politechniki Łódzkiej. Badacz stosunków polsko-ukraińskich. Autor wydanej w 2018 roku dwutomowej monografii: Sprawcy ludobójstwa Polaków na Wołyniu w drugiej wojnie światowej. Historia Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii i ponad dwudziestu artykułów naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego i Towarzystwa Przyjaciół Nauk im. Kazimierza Marii Osińskiego w Przemyślu, sekcja Humanistyczna.

Wykaz publikacji nauowych i innych
1. Struktury organizacyjne i działalność ukraińskich nacjonalistów, a ukraińska ludność cywilna na Wołyniu, 1942-1944, „Glaukopis”, nr 11-12 z 2008, s. 199-238.
2. Rozmowy OUN-SD i UPA z Niemcami od listopada 1943 r. do końca 1944 r. na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, „Dzieje Najnowsze”, R. XL, nr 3z 2008, s. 59-77.
3. Oddziały UPA w Przemyskiem i Bieszczadach w roku 1944. Obwód (Okręg) OUN-SD w Przemyślu i 6 WO „San”, „Rocznik Przemyski”, t. XLIV z 2008, z. 4, „Historia”, s. 195-225.
4. Działalność OUN i jej formacji zbrojnych oraz oddziałów UNS/UPA na późniejszych terenach II i III okręgu tzw. Zakierzońskiego Kraju OUN-SD w czasie II wojny światowej, „Rocznik Chełmski”, t. 13 z 2009, s. 227-274.
5. Udział cywilnej ludności ukraińskiej w wydarzeniach wołyńskich w okresie drugiej połowy 1942 r. i w 1943 r. Bojówki i oddziały terenowe OUN-SD, w: Działalność nacjonalistów ukraińskich na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej, red. B. Grott, Warszawa 2010, s. 173-206 (reedycja artykułu z poz. 1).
6. Działalność Narodowej Organizacji Wojskowej oraz oddziału „Ojca Jana” w strukturach Narodowych Sił Zbrojnych na terenie Ziemi Leżajskiej, „Rocznik Przemyski”, t. XLVI z 2010, z. 4 „Historia”, s. 129-164.
7. Pro „publicystyku” red. Bohdana Huka na szpaltach „Naszego Słowa”, „Наше Слово” nr 30 (2712) z 26 VII 2009, s. 6-7; też przedruk „Na Rubieży” nr 110/2010, s. 26-29.
8. Wiązownica (pow. Jarosław) 17 IV 1945 r. Największy jednorazowy mord Polaków na terenie dzisiejszej Polski dokonany przez nacjonalistów ukraińskich, „Na Rubieży”, nr 115/2011, s. 17-23.
9. Kto wymordował Polaków na Wołyniu wg dr. W Wiatrowycza, „Kresowy Serwis Informacyjny”, nr 6, 11/2011, s. 117-19 (www.ksi.kresy.info.pl/pdf/numer6.pdf).
10. M. Samborski, B. Tomaszewski, Wymiana terytoriów przygranicznych między Polską Ludową i ZSRR w 1951 r. Przesiedlenie Bojków z rejonu Ustrzyk Dolnych, „Almanach Karpacki. Płaj”, nr 42 z 2012, s. 163-183.
11. Strategia funkcjonowania jednostek organizacyjnych i wojskowych tzw. Zakierzońskiego kraju OUN-SD w świetle „otwierania” granicy polsko-czechosłowackiej po drugiej wojnie światowej. Zarys problematyki, „Na Rubieży”, nr 121/2012, s. 36-44.
12. Służba Bezpieczeństwa w tzw. Zakierzońskim Kraju OUN-SD. Sposób organizacji i obsada kadrowa, „Dzieje Najnowsze”, R. XLV, nr 1 z 2013, s. 87-107.
13. O co walczyła UPA w okresie powojennym na terenach dzisiejszej Polski. Fakty, mity i oczekiwania, „Україна. Културна спадщина, націнальна свідомість, державність”, Львів, випуск 22 z 2012, s. 219-233.
14. Волинські міфи і манівці вчених, які пишут про події на Волині 1943 року, ч. I, „Наше Слово”, nr 23 z 9 VI 2013 r.
15. Волинські міфи і манівці вчених, які пишут про події на Волині 1943 року, ч. II, „Наше Слово”, nr 24 z 16 VI 2013 r.
16. Zabójstwo 28 III 1947 r. gen. broni K. Świerczewskiego przez połączone sotnie „Chrina” i „Stacha” w świetle źródeł archiwalnych i wspomnień nacjonalistów ukraińskich, „Rocznik Przemyski”, t. 49 z 2013, z. 3, „Historia”, s. 217-235.
17. Początek i przebieg ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej na Wołyniu i w Małopolsce wschodniej, [w:] Wiązownica pamięta, Wiązownica 2013, s. 20-21.
18. Liczba i lista imienna pomordowanych i poległych 17 IV 1945 r. we wsi Wiązownica (pow. Jarosław, woj. podkarpackie), [w:] Wiązownica pamięta, Wiązownica 2013, s. 22-27.
19. Wołyńskie tajemnice poliszynela. fakty, o których chcieliby zapomnieć nacjonaliści ukraińscy z czasów drugiej wojny światowej, [w:] Ludobójstwo OUN-UPA na Kresach Południowo-Wschodnich, red. W. Listowski, Kędzierzyn-Koźle 2013, t. 5, s. 102-128.
20. Wołyń 1943. Przyczynki do historii wykonawców ludobójstwa na Polakach, „Niepodległość i Pamięć. Czasopismo humanistyczne Muzeum Niepodległości w Warszawie”, R. XX, nr 3-4 (43-44) z 2013, s. 99-140.
21. Jeszcze raz o sotni Hryhorija Jankiwskiego „Łastiwki”, „Scripta Historica” nr 24 z 2018, s. 287-293 [rezenzja].
22. Sprawcy ludobójstwa Polaków na Wołynu, [w:] Kresy. Należna prawda i pamięć – nie zemsta. Materiały z konferencji zorganizowanej 7 lipca 2018 roku, red. K. Bąkała, W. Listowski, T. Skoczek, Warszawa 2019, s. 161-175.

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.